menu xo so
Hôm nay: Thứ ba ngày 28-5-2024
ket qua xo so hom nay

Thứ tư

24-05-2023

Đà Nẵng

57−93

Khánh Hòa

94−97

Thứ ba

23-05-2023

Đắc Lắc

79−76

Quảng Nam

11−60

Thứ hai

22-05-2023

Phú Yên

81−36

Chủ nhật

21-05-2023

Khánh Hòa

14−77

Kon Tum

23−36

Thứ bảy

20-05-2023

Đà Nẵng

19−52

Đắc Nông

47−25

Thứ sáu

19-05-2023

Gia Lai

64−99

Ninh Thuận

30−29

Thứ năm

18-05-2023

Thứ tư

17-05-2023

Đà Nẵng

29−96

Khánh Hòa

85−69

Thứ ba

16-05-2023

Đắc Lắc

10−13

Quảng Nam

21−82

Thứ hai

15-05-2023

Phú Yên

46−38

Chủ nhật

14-05-2023

Khánh Hòa

77−84

Kon Tum

91−89

Thứ bảy

13-05-2023

Đà Nẵng

57−97

Đắc Nông

35−40

Thứ sáu

12-05-2023

Gia Lai

61−83

Ninh Thuận

89−93

Thứ năm

11-05-2023

Thứ tư

10-05-2023

Đà Nẵng

33−62

Khánh Hòa

01−73

Thứ ba

09-05-2023

Đắc Lắc

78−26

Quảng Nam

36−25

Thứ hai

08-05-2023

Phú Yên

62−80

Chủ nhật

07-05-2023

Khánh Hòa

74−18

Kon Tum

71−50

Thứ bảy

06-05-2023

Đà Nẵng

25−68

Đắc Nông

73−90

Thứ sáu

05-05-2023

Gia Lai

31−94

Ninh Thuận

61−58

Thứ năm

04-05-2023

Thứ tư

03-05-2023

Đà Nẵng

36−88

Khánh Hòa

33−89

Thứ ba

02-05-2023

Đắc Lắc

88−67

Quảng Nam

09−80

Thứ hai

01-05-2023

Phú Yên

15−05

Chủ nhật

30-04-2023

Khánh Hòa

86−21

Kon Tum

15−19

Thứ bảy

29-04-2023

Đà Nẵng

73−64

Đắc Nông

52−21

Thứ sáu

28-04-2023

Gia Lai

63−79

Ninh Thuận

16−66

Thứ năm

27-04-2023

Thứ tư

26-04-2023

Đà Nẵng

03−57

Khánh Hòa

35−74

Thứ ba

25-04-2023

Đắc Lắc

81−27

Quảng Nam

00−46

Thứ hai

24-04-2023

Phú Yên

24−66

Chủ nhật

23-04-2023

Khánh Hòa

56−39

Kon Tum

20−73

Thứ bảy

22-04-2023

Đà Nẵng

24−74

Đắc Nông

44−85

Thứ sáu

21-04-2023

Gia Lai

62−16

Ninh Thuận

59−09

Thứ năm

20-04-2023

Thứ tư

19-04-2023

Đà Nẵng

71−57

Khánh Hòa

83−39

Thứ ba

18-04-2023

Đắc Lắc

00−41

Quảng Nam

66−14

Thứ hai

17-04-2023

Phú Yên

30−03

Chủ nhật

16-04-2023

Khánh Hòa

05−49

Kon Tum

75−72

Thứ bảy

15-04-2023

Đà Nẵng

79−66

Đắc Nông

34−63

Thứ sáu

14-04-2023

Gia Lai

22−26

Ninh Thuận

81−62

Thứ năm

13-04-2023

Thứ tư

12-04-2023

Đà Nẵng

22−33

Khánh Hòa

84−88

Thứ ba

11-04-2023

Đắc Lắc

61−91

Quảng Nam

80−46

Thứ hai

10-04-2023

Phú Yên

02−87

Chủ nhật

09-04-2023

Khánh Hòa

01−10

Kon Tum

87−38

Thứ bảy

08-04-2023

Đà Nẵng

74−54

Đắc Nông

64−20

Thứ sáu

07-04-2023

Gia Lai

83−37

Ninh Thuận

87−10

Thứ năm

06-04-2023

Thứ tư

05-04-2023

Đà Nẵng

79−56

Khánh Hòa

85−04

Thứ ba

04-04-2023

Đắc Lắc

63−78

Quảng Nam

65−02

Thứ hai

03-04-2023

Phú Yên

41−10

Chủ nhật

02-04-2023

Khánh Hòa

65−32

Kon Tum

96−20

Thứ bảy

01-04-2023

Đà Nẵng

60−26

Đắc Nông

23−67

Thứ sáu

31-03-2023

Gia Lai

15−40

Ninh Thuận

17−04

Thứ năm

30-03-2023

Thứ tư

29-03-2023

Đà Nẵng

03−43

Khánh Hòa

84−56

Thứ ba

28-03-2023

Đắc Lắc

52−48

Quảng Nam

16−52

Thứ hai

27-03-2023

Phú Yên

97−37

Chủ nhật

26-03-2023

Khánh Hòa

77−50

Kon Tum

28−13

Thứ bảy

25-03-2023

Đà Nẵng

28−85

Đắc Nông

59−83

Thứ sáu

24-03-2023

Gia Lai

47−80

Ninh Thuận

97−34

Thứ năm

23-03-2023

Thứ tư

22-03-2023

Đà Nẵng

59−87

Khánh Hòa

54−42

Thứ ba

21-03-2023

Đắc Lắc

95−07

Quảng Nam

16−17

Thứ hai

20-03-2023

Phú Yên

97−19

Chủ nhật

19-03-2023

Kon Tum

85−05

Khánh Hòa

02−09

Thứ bảy

18-03-2023

Đà Nẵng

82−51

Đắc Nông

59−69

Thứ sáu

17-03-2023

Gia Lai

96−47

Ninh Thuận

85−55

Thứ năm

16-03-2023

Thứ tư

15-03-2023

Đà Nẵng

32−83

Khánh Hòa

09−69

Thứ ba

14-03-2023

Đắc Lắc

29−07

Quảng Nam

44−94

Thứ hai

13-03-2023

Phú Yên

13−61

Chủ nhật

12-03-2023

Kon Tum

80−17

Khánh Hòa

35−24

Thứ bảy

11-03-2023

Đà Nẵng

63−47

Đắc Nông

71−32

Thứ sáu

10-03-2023

Gia Lai

17−82

Ninh Thuận

44−37

Thứ năm

09-03-2023

Thứ tư

08-03-2023

Đà Nẵng

95−74

Khánh Hòa

16−78

Thứ ba

07-03-2023

Đắc Lắc

66−44

Quảng Nam

02−22

Thứ hai

06-03-2023

Phú Yên

77−78

Chủ nhật

05-03-2023

Kon Tum

17−86

Khánh Hòa

92−83

Thứ bảy

04-03-2023

Đà Nẵng

06−77

Đắc Nông

74−09

Thứ sáu

03-03-2023

Gia Lai

11−63

Ninh Thuận

93−56

Thứ năm

02-03-2023

Thứ tư

01-03-2023

Đà Nẵng

55−15

Khánh Hòa

22−95

Thứ ba

28-02-2023

Đắc Lắc

99−19

Quảng Nam

23−02

Thứ hai

27-02-2023

Phú Yên

77−36

Chủ nhật

26-02-2023

Kon Tum

21−55

Khánh Hòa

22−95

Thứ bảy

25-02-2023

Đà Nẵng

57−70

Đắc Nông

31−92

Thứ sáu

24-02-2023

Gia Lai

95−27

Ninh Thuận

59−28

Thứ năm

23-02-2023

Thứ tư

22-02-2023

Đà Nẵng

06−05

Khánh Hòa

24−41

Thứ ba

21-02-2023

Đắc Lắc

46−25

Quảng Nam

14−51

Thứ hai

20-02-2023

Phú Yên

25−34

Chủ nhật

19-02-2023

Kon Tum

11−18

Khánh Hòa

88−85

Thứ bảy

18-02-2023

Đà Nẵng

04−83

Đắc Nông

02−88

Thứ sáu

17-02-2023

Gia Lai

01−14

Ninh Thuận

10−99

Thứ năm

16-02-2023

Thứ tư

15-02-2023

Đà Nẵng

87−79

Khánh Hòa

55−52

Thứ ba

14-02-2023

Đắc Lắc

12−75

Quảng Nam

59−80

Thứ hai

13-02-2023

Phú Yên

10−72

Chủ nhật

12-02-2023

Kon Tum

27−10

Khánh Hòa

55−52

Thứ bảy

11-02-2023

Đà Nẵng

53−45

Đắc Nông

50−92

Thứ sáu

10-02-2023

Gia Lai

97−58

Ninh Thuận

10−29

Thứ năm

09-02-2023

Thứ tư

08-02-2023

Đà Nẵng

75−43

Khánh Hòa

86−56

Thứ ba

07-02-2023

Đắc Lắc

98−20

Quảng Nam

97−25

Thứ hai

06-02-2023

Phú Yên

75−30

Chủ nhật

05-02-2023

Kon Tum

14−85

Khánh Hòa

86−56

Thứ bảy

04-02-2023

Đà Nẵng

59−31

Đắc Nông

36−68

Thứ sáu

03-02-2023

Gia Lai

98−54

Ninh Thuận

31−62

Thứ năm

02-02-2023

Thứ tư

01-02-2023

Đà Nẵng

31−78

Khánh Hòa

20−28

Thứ ba

31-01-2023

Quảng Nam

47−52

Đắc Lắc

48−76

Thứ hai

30-01-2023

Phú Yên

05−45

Chủ nhật

29-01-2023

Khánh Hòa

20−28

Kon Tum

36−75

Thứ bảy

28-01-2023

Đà Nẵng

26−96

Đắc Nông

63−31

Thứ sáu

27-01-2023

Gia Lai

59−21

Ninh Thuận

33−82

Thứ năm

26-01-2023

Thứ tư

25-01-2023

Đà Nẵng

28−90

Khánh Hòa

81−24

Thứ ba

24-01-2023

Đắc Lắc

74−27

Quảng Nam

41−63

Thứ hai

23-01-2023

Phú Yên

15−19

Chủ nhật

22-01-2023

Khánh Hòa

81−24

Kon Tum

98−69

Thứ bảy

21-01-2023

Đà Nẵng

10−79

Đắc Nông

65−74

Thứ sáu

20-01-2023

Gia Lai

60−46

Ninh Thuận

64−32

Thứ năm

19-01-2023

Thứ tư

18-01-2023

Đà Nẵng

45−01

Khánh Hòa

24−36

Thứ ba

17-01-2023

Quảng Nam

76−32

Đắc Lắc

34−46

Thứ hai

16-01-2023

Phú Yên

03−24

Chủ nhật

15-01-2023

Khánh Hòa

00−48

Kon Tum

53−78

Thứ bảy

14-01-2023

Đà Nẵng

97−05

Đắc Nông

76−62

Thứ sáu

13-01-2023

Gia Lai

78−63

Ninh Thuận

73−28

Thứ năm

12-01-2023

Thứ tư

11-01-2023

Đà Nẵng

71−21

Khánh Hòa

25−96

Thứ ba

10-01-2023

Đắc Lắc

73−21

Quảng Nam

45−90

Thứ hai

09-01-2023

Phú Yên

29−93

Chủ nhật

08-01-2023

Khánh Hòa

40−68

Kon Tum

97−04

Thứ bảy

07-01-2023

Đà Nẵng

15−36

Đắc Nông

76−26

Thứ sáu

06-01-2023

Gia Lai

43−15

Ninh Thuận

83−86

Thứ năm

05-01-2023

Thứ tư

04-01-2023

Đà Nẵng

41−90

Khánh Hòa

12−18

Thứ ba

03-01-2023

Đắc Lắc

89−76

Quảng Nam

06−77

Thứ hai

02-01-2023

Phú Yên

83−78

Chủ nhật

01-01-2023

Khánh Hòa

78−44

Kon Tum

22−79

Thứ bảy

31-12-2022

Đà Nẵng

87−62

Đắc Nông

56−24

Thứ sáu

30-12-2022

Gia Lai

47−25

Ninh Thuận

02−28

Thứ năm

29-12-2022

Thứ tư

28-12-2022

Đà Nẵng

92−27

Khánh Hòa

93−82

Thứ ba

27-12-2022

Đắc Lắc

36−53

Quảng Nam

74−22

Thứ hai

26-12-2022

Phú Yên

37−54

Chủ nhật

25-12-2022

Khánh Hòa

54−26

Kon Tum

36−78

Thứ bảy

24-12-2022

Đà Nẵng

08−57

Đắc Nông

32−27

Thứ sáu

23-12-2022

Gia Lai

64−52

Ninh Thuận

30−05

Thứ năm

22-12-2022

Thứ tư

21-12-2022

Đà Nẵng

45−16

Khánh Hòa

62−65

Thứ ba

20-12-2022

Đắc Lắc

32−30

Quảng Nam

69−49

Thứ hai

19-12-2022

Phú Yên

66−97

Chủ nhật

18-12-2022

Khánh Hòa

70−06

Kon Tum

68−60

Thứ bảy

17-12-2022

Đà Nẵng

53−34

Đắc Nông

52−90

Thứ sáu

16-12-2022

Gia Lai

10−01

Ninh Thuận

86−35

Thứ năm

15-12-2022

Thứ tư

14-12-2022

Đà Nẵng

05−56

Khánh Hòa

08−46

Thứ ba

13-12-2022

Đắc Lắc

13−36

Quảng Nam

64−37

Thứ hai

12-12-2022

Phú Yên

07−93

Chủ nhật

11-12-2022

Khánh Hòa

46−69

Kon Tum

73−20

Thứ bảy

10-12-2022

Đà Nẵng

72−65

Đắc Nông

94−00

Thứ sáu

09-12-2022

Gia Lai

24−63

Ninh Thuận

07−19

Thứ năm

08-12-2022

Thứ tư

07-12-2022

Đà Nẵng

33−99

Khánh Hòa

90−16

Thứ ba

06-12-2022

Đắc Lắc

05−20

Quảng Nam

51−55

Thứ hai

05-12-2022

Phú Yên

16−99

Chủ nhật

04-12-2022

Khánh Hòa

40−45

Kon Tum

61−29

Thứ bảy

03-12-2022

Đà Nẵng

96−64

Đắc Nông

89−82

Thứ sáu

02-12-2022

Gia Lai

81−48

Ninh Thuận

93−80

Thứ năm

01-12-2022

Thứ tư

30-11-2022

Đà Nẵng

95−55

Khánh Hòa

71−09

Thứ ba

29-11-2022

Đắc Lắc

91−34

Quảng Nam

46−05

Thứ hai

28-11-2022

Phú Yên

50−10

Chủ nhật

27-11-2022

Khánh Hòa

39−78

Kon Tum

70−92

Thứ bảy

26-11-2022

Đà Nẵng

17−65

Đắc Nông

36−41

Thứ sáu

25-11-2022

Gia Lai

56−50

Ninh Thuận

52−05

Thứ năm

24-11-2022

Thứ tư

23-11-2022

Đà Nẵng

99−55

Khánh Hòa

58−87

Thứ ba

22-11-2022

Đắc Lắc

55−57

Quảng Nam

98−94

Thứ hai

21-11-2022

Phú Yên

38−88

Chủ nhật

20-11-2022

Khánh Hòa

02−77

Kon Tum

74−75

Thứ bảy

19-11-2022

Đà Nẵng

94−23

Đắc Nông

91−30

Thứ sáu

18-11-2022

Gia Lai

84−64

Ninh Thuận

66−15

Thứ năm

17-11-2022

Thứ tư

16-11-2022

Đà Nẵng

23−08

Khánh Hòa

62−48

Thứ ba

15-11-2022

Đắc Lắc

22−69

Quảng Nam

63−84

Thứ hai

14-11-2022

Phú Yên

87−05

Chủ nhật

13-11-2022

Khánh Hòa

41−04

Kon Tum

91−59

Thứ bảy

12-11-2022

Đà Nẵng

13−16

Đắc Nông

52−51

Thứ sáu

11-11-2022

Gia Lai

03−27

Ninh Thuận

52−28

Thứ năm

10-11-2022

Thứ tư

09-11-2022

Đà Nẵng

65−08

Khánh Hòa

26−19

Thứ ba

08-11-2022

Đắc Lắc

32−54

Quảng Nam

06−41

Thứ hai

07-11-2022

Phú Yên

21−95

Chủ nhật

06-11-2022

Khánh Hòa

08−47

Kon Tum

46−64

Thứ bảy

05-11-2022

Đà Nẵng

22−84

Đắc Nông

57−39

Thứ sáu

04-11-2022

Gia Lai

95−61

Ninh Thuận

78−47

Thứ năm

03-11-2022

Thứ tư

02-11-2022

Đà Nẵng

88−46

Khánh Hòa

35−90

Thứ ba

01-11-2022

Đắc Lắc

40−59

Quảng Nam

15−06

Thứ hai

31-10-2022

Phú Yên

37−30

Chủ nhật

30-10-2022

Khánh Hòa

76−25

Kon Tum

13−91

Thứ bảy

29-10-2022

Đà Nẵng

86−54

Đắc Nông

59−82

Thứ sáu

28-10-2022

Gia Lai

46−58

Ninh Thuận

08−04

Thứ năm

27-10-2022

Thứ tư

26-10-2022

Đà Nẵng

82−51

Khánh Hòa

80−68

Thứ ba

25-10-2022

Đắc Lắc

37−60

Quảng Nam

64−59

Thứ hai

24-10-2022

Phú Yên

94−05

Chủ nhật

23-10-2022

Khánh Hòa

86−86

Kon Tum

15−59

Thứ bảy

22-10-2022

Đà Nẵng

62−19

Đắc Nông

38−18

Thứ sáu

21-10-2022

Gia Lai

32−67

Ninh Thuận

24−54

Thứ năm

20-10-2022

Thứ tư

19-10-2022

Đà Nẵng

41−70

Khánh Hòa

77−24

Thứ ba

18-10-2022

Đắc Lắc

48−73

Quảng Nam

83−48

Thứ hai

17-10-2022

Phú Yên

51−22

Chủ nhật

16-10-2022

Khánh Hòa

94−50

Kon Tum

29−43

Thứ bảy

15-10-2022

Đà Nẵng

31−14

Đắc Nông

12−97

Thứ sáu

14-10-2022

Gia Lai

75−77

Ninh Thuận

69−35

Thứ năm

13-10-2022

Thứ tư

12-10-2022

Đà Nẵng

32−63

Khánh Hòa

10−73

Thứ ba

11-10-2022

Đắc Lắc

78−07

Quảng Nam

32−25

Thứ hai

10-10-2022

Phú Yên

68−36

Chủ nhật

09-10-2022

Khánh Hòa

50−38

Kon Tum

92−73

Thứ bảy

08-10-2022

Đà Nẵng

86−30

Đắc Nông

18−85

Thứ sáu

07-10-2022

Gia Lai

65−88

Ninh Thuận

76−34

Thứ năm

06-10-2022

Thứ tư

05-10-2022

Đà Nẵng

10−53

Khánh Hòa

72−30

Thứ ba

04-10-2022

Đắc Lắc

39−79

Quảng Nam

38−88

Thứ hai

03-10-2022

Phú Yên

52−74

Chủ nhật

02-10-2022

Khánh Hòa

63−58

Kon Tum

00−97

Thứ bảy

01-10-2022

Đà Nẵng

59−05

Đắc Nông

87−79

Thứ sáu

30-09-2022

Gia Lai

26−13

Ninh Thuận

65−56

Thứ năm

29-09-2022

Thứ tư

28-09-2022

Đà Nẵng

11−29

Khánh Hòa

04−82

Thứ ba

27-09-2022

Đắc Lắc

16−19

Quảng Nam

13−62

Thứ hai

26-09-2022

Phú Yên

56−07

Chủ nhật

25-09-2022

Khánh Hòa

33−24

Kon Tum

73−73

Thứ bảy

24-09-2022

Đà Nẵng

93−89

Đắc Nông

07−92

Thứ sáu

23-09-2022

Gia Lai

01−94

Ninh Thuận

92−60

Thứ năm

22-09-2022

Thứ tư

21-09-2022

Đà Nẵng

60−66

Khánh Hòa

13−45

Thứ ba

20-09-2022

Đắc Lắc

07−58

Quảng Nam

08−31

Thứ hai

19-09-2022

Phú Yên

03−73

Chủ nhật

18-09-2022

Khánh Hòa

09−08

Kon Tum

67−86

Thứ bảy

17-09-2022

Đà Nẵng

21−56

Đắc Nông

57−09

Thứ sáu

16-09-2022

Gia Lai

57−13

Ninh Thuận

76−52

Thứ năm

15-09-2022

Thứ tư

14-09-2022

Đà Nẵng

78−51

Khánh Hòa

37−90

Thứ ba

13-09-2022

Đắc Lắc

03−82

Quảng Nam

21−39

Thứ hai

12-09-2022

Phú Yên

87−93

Chủ nhật

11-09-2022

Khánh Hòa

98−62

Kon Tum

23−11

Thứ bảy

10-09-2022

Đà Nẵng

77−59

Đắc Nông

33−67

Thứ sáu

09-09-2022

Gia Lai

75−31

Ninh Thuận

59−40

Thứ năm

08-09-2022

Thứ tư

07-09-2022

Đà Nẵng

95−22

Khánh Hòa

58−39

Thứ ba

06-09-2022

Đắc Lắc

03−85

Quảng Nam

90−68

Thứ hai

05-09-2022

Phú Yên

45−48

Chủ nhật

04-09-2022

Khánh Hòa

61−30

Kon Tum

21−22

Thứ bảy

03-09-2022

Đà Nẵng

66−88

Đắc Nông

06−88

Thứ sáu

02-09-2022

Gia Lai

81−90

Ninh Thuận

11−88

Thứ năm

01-09-2022

Thứ tư

31-08-2022

Đà Nẵng

36−53

Khánh Hòa

00−87

Thứ ba

30-08-2022

Đắc Lắc

36−84

Quảng Nam

92−32

Thứ hai

29-08-2022

Phú Yên

94−95

Chủ nhật

28-08-2022

Khánh Hòa

51−24

Kon Tum

04−93

Thứ bảy

27-08-2022

Đà Nẵng

35−15

Đắc Nông

37−37

Thứ sáu

26-08-2022

Gia Lai

32−46

Ninh Thuận

10−50

Thứ năm

25-08-2022

Thứ tư

24-08-2022

Đà Nẵng

17−78

Khánh Hòa

12−27

Thứ ba

23-08-2022

Đắc Lắc

86−38

Quảng Nam

14−25

Thứ hai

22-08-2022

Phú Yên

58−21

Chủ nhật

21-08-2022

Khánh Hòa

02−83

Kon Tum

16−95

Thứ bảy

20-08-2022

Đà Nẵng

61−09

Đắc Nông

11−34

Thứ sáu

19-08-2022

Gia Lai

00−06

Ninh Thuận

40−35

Thứ năm

18-08-2022

Thứ tư

17-08-2022

Đà Nẵng

68−04

Khánh Hòa

28−71

Thứ ba

16-08-2022

Đắc Lắc

99−74

Quảng Nam

58−71

Thứ hai

15-08-2022

Phú Yên

20−07

Chủ nhật

14-08-2022

Khánh Hòa

77−34

Kon Tum

75−31

Thứ bảy

13-08-2022

Đà Nẵng

94−87

Đắc Nông

57−70

Thứ sáu

12-08-2022

Gia Lai

97−52

Ninh Thuận

00−51

Thứ năm

11-08-2022

Thứ tư

10-08-2022

Đà Nẵng

22−17

Khánh Hòa

07−23

Thứ ba

09-08-2022

Đắc Lắc

30−18

Quảng Nam

53−34

Thứ hai

08-08-2022

Phú Yên

90−57

Chủ nhật

07-08-2022

Khánh Hòa

68−71

Kon Tum

34−86

Thứ bảy

06-08-2022

Đà Nẵng

50−20

Đắc Nông

07−97

Thứ sáu

05-08-2022

Gia Lai

43−70

Ninh Thuận

75−10

Thứ năm

04-08-2022

Thứ tư

03-08-2022

Đà Nẵng

02−08

Khánh Hòa

99−75

Thứ ba

02-08-2022

Đắc Lắc

74−70

Quảng Nam

73−38

Thứ hai

01-08-2022

Phú Yên

90−62

Chủ nhật

31-07-2022

Khánh Hòa

17−36

Kon Tum

43−91

Thứ bảy

30-07-2022

Đà Nẵng

53−61

Đắc Nông

13−01

Thứ sáu

29-07-2022

Gia Lai

80−26

Ninh Thuận

04−42

Thứ năm

28-07-2022

Thứ tư

27-07-2022

Đà Nẵng

94−22

Khánh Hòa

08−97

Thứ ba

26-07-2022

Đắc Lắc

39−62

Quảng Nam

28−59

Thứ hai

25-07-2022

Phú Yên

31−01

Chủ nhật

24-07-2022

Khánh Hòa

06−24

Kon Tum

61−12

Thứ bảy

23-07-2022

Đà Nẵng

32−16

Đắc Nông

84−13

Thứ sáu

22-07-2022

Gia Lai

83−72

Ninh Thuận

47−11

Thứ năm

21-07-2022

Thứ tư

20-07-2022

Đà Nẵng

64−97

Khánh Hòa

37−89

Thứ ba

19-07-2022

Đắc Lắc

99−20

Quảng Nam

37−12

Thứ hai

18-07-2022

Phú Yên

17−70

Chủ nhật

17-07-2022

Khánh Hòa

96−08

Kon Tum

05−11

Thứ bảy

16-07-2022

Đà Nẵng

67−62

Đắc Nông

17−46

Thứ năm

14-07-2022

Thứ tư

13-07-2022

Đà Nẵng

42−06

Khánh Hòa

02−37

Thứ ba

12-07-2022

Đắc Lắc

44−80

Quảng Nam

77−99

Thứ hai

11-07-2022

Phú Yên

18−20

Chủ nhật

10-07-2022

Khánh Hòa

99−11

Kon Tum

53−90

Thứ bảy

09-07-2022

Đà Nẵng

09−86

Đắc Nông

06−78

Thứ sáu

08-07-2022

Gia Lai

37−00

Ninh Thuận

50−65

Thứ năm

07-07-2022

Thứ tư

06-07-2022

Đà Nẵng

02−18

Khánh Hòa

16−25

Thứ ba

05-07-2022

Đắc Lắc

90−88

Quảng Nam

51−83

Thứ hai

04-07-2022

Phú Yên

40−57

Chủ nhật

03-07-2022

Khánh Hòa

08−13

Kon Tum

10−37

Thứ bảy

02-07-2022

Đà Nẵng

93−42

Đắc Nông

48−43

Thứ sáu

01-07-2022

Gia Lai

90−25

Ninh Thuận

69−22

Thứ năm

30-06-2022

Thứ tư

29-06-2022

Đà Nẵng

31−03

Khánh Hòa

19−89

Thứ ba

28-06-2022

Đắc Lắc

09−61

Quảng Nam

81−46

Thứ hai

27-06-2022

Phú Yên

34−72

Chủ nhật

26-06-2022

Khánh Hòa

33−86

Kon Tum

03−45

Thứ bảy

25-06-2022

Đà Nẵng

27−01

Đắc Nông

41−34

Thứ sáu

24-06-2022

Gia Lai

32−19

Ninh Thuận

14−48

Thứ năm

23-06-2022

Thứ tư

22-06-2022

Đà Nẵng

76−69

Khánh Hòa

56−53

Thứ ba

21-06-2022

Đắc Lắc

81−90

Quảng Nam

66−44

Thứ hai

20-06-2022

Phú Yên

65−99

Chủ nhật

19-06-2022

Khánh Hòa

05−13

Kon Tum

44−53

Thứ bảy

18-06-2022

Đà Nẵng

07−75

Đắc Nông

79−09

Thứ sáu

17-06-2022

Gia Lai

30−46

Ninh Thuận

87−77

Thứ năm

16-06-2022

Thứ tư

15-06-2022

Đà Nẵng

47−35

Khánh Hòa

70−56

Thứ ba

14-06-2022

Đắc Lắc

17−90

Quảng Nam

48−74

Thứ hai

13-06-2022

Phú Yên

80−36

Chủ nhật

12-06-2022

Khánh Hòa

26−97

Kon Tum

29−41

Thứ bảy

11-06-2022

Đà Nẵng

42−55

Đắc Nông

00−66

Thứ sáu

10-06-2022

Gia Lai

00−77

Ninh Thuận

04−78

Thứ năm

09-06-2022

Thứ tư

08-06-2022

Đà Nẵng

94−50

Khánh Hòa

40−74

Thứ ba

07-06-2022

Đắc Lắc

78−04

Quảng Nam

60−23

Thứ hai

06-06-2022

Phú Yên

29−22

Chủ nhật

05-06-2022

Khánh Hòa

57−54

Kon Tum

15−04

Thứ bảy

04-06-2022

Đà Nẵng

43−10

Đắc Nông

40−70

Thứ sáu

03-06-2022

Gia Lai

86−88

Ninh Thuận

01−92

Thứ năm

02-06-2022

Thứ tư

01-06-2022

Đà Nẵng

18−67

Khánh Hòa

76−12

Thứ ba

31-05-2022

Đắc Lắc

44−79

Quảng Nam

99−80

Thứ hai

30-05-2022

Phú Yên

59−82

Chủ nhật

29-05-2022

Khánh Hòa

25−72

Kon Tum

48−12

Thứ bảy

28-05-2022

Đà Nẵng

23−83

Đắc Nông

16−51

Thứ sáu

27-05-2022

Gia Lai

84−98

Ninh Thuận

54−36

Thứ năm

26-05-2022

Thứ tư

25-05-2022

Đà Nẵng

71−20

Khánh Hòa

16−66

Thứ ba

24-05-2022

Đắc Lắc

46−02

Quảng Nam

52−33

Thứ hai

23-05-2022

Phú Yên

49−31

Chủ nhật

22-05-2022

Khánh Hòa

60−18

Kon Tum

41−76

Thứ bảy

21-05-2022

Đà Nẵng

63−26

Đắc Nông

79−47

Thứ sáu

20-05-2022

Gia Lai

55−53

Ninh Thuận

89−59

Thứ năm

19-05-2022

Thứ tư

18-05-2022

Đà Nẵng

88−22

Khánh Hòa

21−37

Thứ ba

17-05-2022

Đắc Lắc

60−83

Quảng Nam

30−76

Thứ hai

16-05-2022

Phú Yên

87−27

Chủ nhật

15-05-2022

Khánh Hòa

03−27

Kon Tum

71−13

Thứ bảy

14-05-2022

Đà Nẵng

56−93

Đắc Nông

71−20

Thứ sáu

13-05-2022

Gia Lai

54−17

Ninh Thuận

41−50

Thứ năm

12-05-2022

Thứ tư

11-05-2022

Đà Nẵng

93−46

Khánh Hòa

75−22

Thứ ba

10-05-2022

Đắc Lắc

36−50

Quảng Nam

80−55

Thứ hai

09-05-2022

Phú Yên

52−89

Chủ nhật

08-05-2022

Khánh Hòa

64−02

Kon Tum

72−73

Thứ bảy

07-05-2022

Đà Nẵng

08−69

Đắc Nông

61−27

Thứ sáu

06-05-2022

Gia Lai

61−37

Ninh Thuận

33−75

Thứ năm

05-05-2022

Thứ tư

04-05-2022

Đà Nẵng

49−08

Khánh Hòa

44−03

Thứ ba

03-05-2022

Đắc Lắc

34−28

Quảng Nam

87−38

Thứ hai

02-05-2022

Phú Yên

96−42

Chủ nhật

01-05-2022

Khánh Hòa

83−60

Kon Tum

11−44

Thứ bảy

30-04-2022

Đà Nẵng

04−59

Đắc Nông

64−88

Thứ bảy

16-04-2022

Đà Nẵng

33−53

Đắc Nông

71−25

Thứ sáu

15-04-2022

Gia Lai

08−64

Ninh Thuận

13−70

Thứ năm

14-04-2022

Thứ tư

13-04-2022

Đà Nẵng

57−64

Khánh Hòa

09−34

Thứ ba

12-04-2022

Đắc Lắc

16−71

Quảng Nam

23−15

Thứ hai

11-04-2022

Phú Yên

55−47

Chủ nhật

10-04-2022

Khánh Hòa

14−07

Kon Tum

90−96

Thứ bảy

09-04-2022

Đà Nẵng

49−69

Đắc Nông

53−68

Thứ sáu

08-04-2022

Gia Lai

84−83

Ninh Thuận

89−15

Thứ năm

07-04-2022

Thứ tư

06-04-2022

Đà Nẵng

36−17

Khánh Hòa

56−52

Thứ ba

05-04-2022

Đắc Lắc

98−56

Quảng Nam

19−17

Thứ hai

04-04-2022

Phú Yên

17−32

Chủ nhật

03-04-2022

Khánh Hòa

57−60

Kon Tum

45−73

Thứ bảy

02-04-2022

Đà Nẵng

59−90

Đắc Nông

77−14

Thứ sáu

01-04-2022

Gia Lai

04−12

Ninh Thuận

69−25

Thứ năm

31-03-2022

Thứ tư

30-03-2022

Đà Nẵng

45−32

Khánh Hòa

19−04

Thứ ba

29-03-2022

Đắc Lắc

10−92

Quảng Nam

71−03

Thứ hai

28-03-2022

Phú Yên

05−11

Chủ nhật

27-03-2022

Khánh Hòa

47−27

Kon Tum

98−06

Thứ bảy

26-03-2022

Đà Nẵng

09−69

Đắc Nông

39−31

Thứ sáu

25-03-2022

Gia Lai

35−84

Ninh Thuận

44−01

Thứ năm

24-03-2022

Thứ tư

23-03-2022

Đà Nẵng

99−26

Khánh Hòa

50−12

Thứ ba

22-03-2022

Đắc Lắc

74−41

Quảng Nam

91−30

Thứ hai

21-03-2022

Phú Yên

81−67

Chủ nhật

20-03-2022

Khánh Hòa

75−43

Kon Tum

17−04

Thứ bảy

19-03-2022

Đà Nẵng

69−82

Đắc Nông

06−21

Thứ sáu

18-03-2022

Gia Lai

83−50

Ninh Thuận

62−60

Thứ năm

17-03-2022

Thứ tư

16-03-2022

Đà Nẵng

31−35

Khánh Hòa

18−86

Thứ ba

15-03-2022

Đắc Lắc

87−81

Quảng Nam

97−55

Thứ hai

14-03-2022

Phú Yên

26−97

Chủ nhật

13-03-2022

Khánh Hòa

78−78

Kon Tum

23−43

Thứ bảy

12-03-2022

Đà Nẵng

74−75

Đắc Nông

98−98

Thứ sáu

11-03-2022

Gia Lai

31−25

Ninh Thuận

71−80

Thứ năm

10-03-2022

Thứ tư

09-03-2022

Đà Nẵng

08−48

Khánh Hòa

63−20

Thứ ba

08-03-2022

Đắc Lắc

84−17

Quảng Nam

82−84

Thứ hai

07-03-2022

Phú Yên

00−07

Chủ nhật

06-03-2022

Khánh Hòa

61−60

Kon Tum

52−11

Thứ bảy

05-03-2022

Đà Nẵng

14−40

Đắc Nông

49−85

Thứ sáu

04-03-2022

Gia Lai

17−96

Ninh Thuận

90−21

Thứ năm

03-03-2022

Thứ tư

02-03-2022

Đà Nẵng

35−28

Khánh Hòa

28−05

Thứ ba

01-03-2022

Đắc Lắc

55−22

Quảng Nam

15−77

Thứ hai

28-02-2022

Phú Yên

49−20

Chủ nhật

27-02-2022

Khánh Hòa

34−17

Kon Tum

88−66

Thứ bảy

26-02-2022

Đà Nẵng

58−28

Đắc Nông

67−59

Thứ sáu

25-02-2022

Gia Lai

82−45

Ninh Thuận

66−15

Thứ năm

24-02-2022

Thứ tư

23-02-2022

Đà Nẵng

73−44

Khánh Hòa

77−86

Thứ ba

22-02-2022

Đắc Lắc

03−23

Quảng Nam

52−84

Thứ hai

21-02-2022

Phú Yên

20−26

Chủ nhật

20-02-2022

Khánh Hòa

52−63

Kon Tum

71−57

Thứ bảy

19-02-2022

Đà Nẵng

97−73

Đắc Nông

99−57

Thứ sáu

18-02-2022

Gia Lai

28−77

Ninh Thuận

22−57

Thứ năm

17-02-2022

Thứ tư

16-02-2022

Đà Nẵng

94−86

Khánh Hòa

55−01

Thứ ba

15-02-2022

Đắc Lắc

36−29

Quảng Nam

13−08

Thứ hai

14-02-2022

Phú Yên

44−66

Chủ nhật

13-02-2022

Khánh Hòa

06−73

Kon Tum

03−92

Thứ bảy

12-02-2022

Đà Nẵng

16−61

Đắc Nông

70−52

Thứ sáu

11-02-2022

Gia Lai

77−35

Ninh Thuận

00−06

Thứ năm

10-02-2022

Thứ tư

09-02-2022

Đà Nẵng

14−30

Khánh Hòa

45−33

Thứ ba

08-02-2022

Đắc Lắc

12−35

Quảng Nam

51−84

Thứ hai

07-02-2022

Phú Yên

64−94

Chủ nhật

06-02-2022

Khánh Hòa

43−17

Kon Tum

76−32

Thứ bảy

05-02-2022

Đà Nẵng

25−11

Đắc Nông

78−94

Thứ sáu

04-02-2022

Gia Lai

26−93

Ninh Thuận

02−05

Thứ năm

03-02-2022

Thứ tư

02-02-2022

Đà Nẵng

96−18

Khánh Hòa

85−38

Thứ ba

01-02-2022

Đắc Lắc

39−91

Quảng Nam

13−33

Thứ hai

31-01-2022

Phú Yên

23−90

Chủ nhật

30-01-2022

Khánh Hòa

34−48

Kon Tum

28−53

Thứ bảy

29-01-2022

Đà Nẵng

55−51

Đắc Nông

06−44

Thứ sáu

28-01-2022

Gia Lai

55−87

Ninh Thuận

38−32

Thứ năm

27-01-2022

Thứ tư

26-01-2022

Đà Nẵng

36−31

Khánh Hòa

87−80

Thứ ba

25-01-2022

Đắc Lắc

33−63

Quảng Nam

11−45

Thứ hai

24-01-2022

Phú Yên

76−01

Chủ nhật

23-01-2022

Khánh Hòa

79−30

Kon Tum

28−81

Thứ bảy

22-01-2022

Đà Nẵng

03−42

Đắc Nông

13−92

Thứ sáu

21-01-2022

Gia Lai

28−49

Ninh Thuận

30−93

Thứ năm

20-01-2022

Thứ tư

19-01-2022

Đà Nẵng

10−93

Khánh Hòa

85−63

Thứ ba

18-01-2022

Đắc Lắc

96−49

Quảng Nam

11−32

Thứ hai

17-01-2022

Phú Yên

47−84

Chủ nhật

16-01-2022

Khánh Hòa

24−09

Kon Tum

41−45

Thứ bảy

15-01-2022

Đà Nẵng

18−00

Đắc Nông

86−38

Thứ sáu

14-01-2022

Gia Lai

16−34

Ninh Thuận

29−58

Thứ năm

13-01-2022

Thứ tư

12-01-2022

Đà Nẵng

37−60

Khánh Hòa

94−39

Thứ ba

11-01-2022

Đắc Lắc

53−67

Quảng Nam

15−36

Thứ hai

10-01-2022

Phú Yên

61−95

Chủ nhật

09-01-2022

Khánh Hòa

56−05

Kon Tum

27−33

Thứ bảy

08-01-2022

Đà Nẵng

17−22

Đắc Nông

18−33

Thứ sáu

07-01-2022

Gia Lai

38−72

Ninh Thuận

74−77

Thứ năm

06-01-2022

Thứ tư

05-01-2022

Đà Nẵng

54−33

Khánh Hòa

51−65

Thứ ba

04-01-2022

Đắc Lắc

13−36

Quảng Nam

57−46

Thứ hai

03-01-2022

Phú Yên

15−03

Chủ nhật

02-01-2022

Khánh Hòa

37−69

Kon Tum

70−66

Thứ bảy

01-01-2022

Đà Nẵng

68−56

Đắc Nông

51−08

Thứ sáu

31-12-2021

Gia Lai

32−19

Ninh Thuận

74−30

Thứ năm

30-12-2021

Thứ tư

29-12-2021

Đà Nẵng

56−76

Khánh Hòa

49−52

Thứ ba

28-12-2021

Đắc Lắc

62−80

Quảng Nam

70−48

Thứ hai

27-12-2021

Phú Yên

13−93

Chủ nhật

26-12-2021

Khánh Hòa

41−35

Kon Tum

98−76

Thứ bảy

25-12-2021

Đà Nẵng

64−20

Đắc Nông

68−68

Thứ sáu

24-12-2021

Gia Lai

28−73

Ninh Thuận

19−10

Thứ năm

23-12-2021

Thứ tư

22-12-2021

Đà Nẵng

67−83

Khánh Hòa

95−52

Thứ ba

21-12-2021

Đắc Lắc

08−10

Quảng Nam

07−08

Thứ hai

20-12-2021

Phú Yên

12−60

Chủ nhật

19-12-2021

Khánh Hòa

84−74

Kon Tum

75−04

Thứ bảy

18-12-2021

Đà Nẵng

00−37

Đắc Nông

77−46

Thứ sáu

17-12-2021

Gia Lai

34−73

Ninh Thuận

96−77

Thứ năm

16-12-2021

Thứ tư

15-12-2021

Đà Nẵng

75−16

Khánh Hòa

49−95

Thứ ba

14-12-2021

Đắc Lắc

03−24

Quảng Nam

18−72

Thứ hai

13-12-2021

Phú Yên

44−95

Chủ nhật

12-12-2021

Khánh Hòa

43−59

Kon Tum

13−63

Thứ bảy

11-12-2021

Đà Nẵng

06−65

Đắc Nông

80−96

Thứ sáu

10-12-2021

Gia Lai

12−21

Ninh Thuận

97−48

Thứ năm

09-12-2021

Thứ tư

08-12-2021

Đà Nẵng

37−44

Khánh Hòa

21−25

Thứ ba

07-12-2021

Đắc Lắc

81−38

Quảng Nam

41−57

Thứ hai

06-12-2021

Phú Yên

28−29

Chủ nhật

05-12-2021

Khánh Hòa

15−52

Kon Tum

66−66

Thứ bảy

04-12-2021

Đà Nẵng

64−05

Đắc Nông

26−03

Thứ sáu

03-12-2021

Gia Lai

20−42

Ninh Thuận

71−42

Thứ năm

02-12-2021

Thứ tư

01-12-2021

Đà Nẵng

84−53

Khánh Hòa

92−82

Thứ ba

30-11-2021

Đắc Lắc

67−36

Quảng Nam

47−37

Thứ hai

29-11-2021

Phú Yên

19−51

Chủ nhật

28-11-2021

Khánh Hòa

29−08

Kon Tum

63−62

Thứ bảy

27-11-2021

Đà Nẵng

94−55

Đắc Nông

12−56

Thứ sáu

26-11-2021

Gia Lai

16−59

Ninh Thuận

05−59

Thứ năm

25-11-2021

Thứ tư

24-11-2021

Đà Nẵng

82−24

Khánh Hòa

78−92

Thứ ba

23-11-2021

Đắc Lắc

31−47

Quảng Nam

71−50

Thứ hai

22-11-2021

Phú Yên

16−31

Chủ nhật

21-11-2021

Khánh Hòa

20−25

Kon Tum

23−81

Thứ sáu

19-11-2021

Gia Lai

85−59

Ninh Thuận

89−10

Thứ năm

18-11-2021

Thứ tư

17-11-2021

Đà Nẵng

54−42

Khánh Hòa

79−55

Thứ ba

16-11-2021

Đắc Lắc

59−78

Quảng Nam

08−79

Thứ hai

15-11-2021

Phú Yên

50−78

Chủ nhật

14-11-2021

Khánh Hòa

25−64

Kon Tum

01−43

Thứ bảy

13-11-2021

Đà Nẵng

45−86

Đắc Nông

08−57

Thứ sáu

12-11-2021

Gia Lai

41−80

Ninh Thuận

83−77

Thứ năm

11-11-2021

Thứ tư

10-11-2021

Đà Nẵng

66−64

Khánh Hòa

85−60

Thứ ba

09-11-2021

Đắc Lắc

94−28

Quảng Nam

19−37

Thứ hai

08-11-2021

Phú Yên

05−80

Chủ nhật

07-11-2021

Khánh Hòa

46−57

Kon Tum

38−02

Thứ bảy

06-11-2021

Đà Nẵng

58−68

Đắc Nông

75−08

Thứ sáu

05-11-2021

Gia Lai

20−83

Ninh Thuận

06−28

Thứ năm

04-11-2021

Thứ tư

03-11-2021

Đà Nẵng

30−10

Khánh Hòa

41−86

Thứ ba

02-11-2021

Đắc Lắc

25−09

Đắc Lắc

25−09

Quảng Nam

31−28

Thứ hai

01-11-2021

Phú Yên

66−34

Chủ nhật

31-10-2021

Khánh Hòa

66−25

Kon Tum

12−99

Thứ sáu

29-10-2021

Gia Lai

18−18

Ninh Thuận

31−18

Thứ năm

28-10-2021

Thứ tư

27-10-2021

Đà Nẵng

60−91

Khánh Hòa

20−77

Thứ ba

26-10-2021

Đắc Lắc

60−39

Quảng Nam

21−64

Thứ hai

25-10-2021

Phú Yên

80−23

Chủ nhật

24-10-2021

Khánh Hòa

70−49

Kon Tum

41−38

Thứ bảy

23-10-2021

Đà Nẵng

93−47

Đắc Nông

00−07

Thứ sáu

22-10-2021

Gia Lai

57−21

Ninh Thuận

92−06

Thứ năm

21-10-2021

Thứ tư

20-10-2021

Đà Nẵng

77−90

Khánh Hòa

85−08

Thứ ba

19-10-2021

Đắc Lắc

76−48

Quảng Nam

03−29

Thứ hai

18-10-2021

Phú Yên

63−70

Chủ nhật

17-10-2021

Khánh Hòa

67−13

Kon Tum

84−69

Thứ bảy

16-10-2021

Đà Nẵng

20−65

Đắc Nông

23−07

Thứ sáu

15-10-2021

Gia Lai

34−04

Ninh Thuận

87−44

Thứ năm

14-10-2021

Thứ tư

13-10-2021

Đà Nẵng

12−26

Khánh Hòa

67−67

Thứ ba

12-10-2021

Đắc Lắc

88−35

Quảng Nam

45−35

Thứ hai

11-10-2021

Phú Yên

28−89

Chủ nhật

10-10-2021

Khánh Hòa

67−78

Kon Tum

13−45

Thứ bảy

09-10-2021

Đà Nẵng

88−96

Đắc Nông

11−66

Thứ sáu

08-10-2021

Gia Lai

54−16

Ninh Thuận

58−66

Thứ năm

07-10-2021

Thứ tư

06-10-2021

Đà Nẵng

38−83

Khánh Hòa

58−62

Thứ ba

05-10-2021

Đắc Lắc

76−78

Quảng Nam

58−55

Thứ hai

04-10-2021

Phú Yên

37−11

Chủ nhật

03-10-2021

Khánh Hòa

79−13

Kon Tum

39−24

Thứ bảy

02-10-2021

Đà Nẵng

85−14

Đắc Nông

03−36

Thứ sáu

01-10-2021

Gia Lai

27−37

Ninh Thuận

19−57

Thứ năm

30-09-2021

Thứ tư

29-09-2021

Đà Nẵng

87−48

Khánh Hòa

85−41

Thứ ba

28-09-2021

Đắc Lắc

20−93

Quảng Nam

30−48

Thứ hai

27-09-2021

Phú Yên

67−53

Chủ nhật

26-09-2021

Khánh Hòa

39−51

Kon Tum

06−48

Thứ bảy

25-09-2021

Đà Nẵng

72−54

Đắc Nông

52−92

Thứ sáu

24-09-2021

Gia Lai

89−72

Ninh Thuận

99−26

Thứ năm

23-09-2021

Thứ tư

22-09-2021

Đà Nẵng

71−08

Khánh Hòa

40−17

Thứ ba

21-09-2021

Đắc Lắc

31−01

Quảng Nam

97−42

Thứ hai

20-09-2021

Phú Yên

13−88

Chủ nhật

19-09-2021

Khánh Hòa

11−79

Kon Tum

13−45

Thứ bảy

18-09-2021

Đà Nẵng

80−02

Đắc Nông

96−99

Thứ sáu

17-09-2021

Gia Lai

95−98

Ninh Thuận

61−07

Thứ năm

16-09-2021

Thứ tư

15-09-2021

Đà Nẵng

42−60

Khánh Hòa

19−96

Thứ ba

14-09-2021

Đắc Lắc

20−41

Quảng Nam

26−41

Thứ hai

13-09-2021

Phú Yên

26−96

Chủ nhật

12-09-2021

Khánh Hòa

78−90

Kon Tum

23−67

Thứ bảy

11-09-2021

Đà Nẵng

30−37

Đắc Nông

33−33

Thứ sáu

10-09-2021

Gia Lai

67−31

Ninh Thuận

24−73

Thứ năm

09-09-2021

Thứ tư

08-09-2021

Đà Nẵng

30−68

Khánh Hòa

67−77

Thứ ba

07-09-2021

Đắc Lắc

98−47

Quảng Nam

37−64

Thứ hai

06-09-2021

Phú Yên

94−17

Chủ nhật

05-09-2021

Khánh Hòa

47−15

Kon Tum

18−04

Thứ bảy

04-09-2021

Đà Nẵng

74−60

Đắc Nông

95−83

Thứ sáu

03-09-2021

Gia Lai

38−77

Ninh Thuận

31−30

Thứ năm

02-09-2021

Thứ tư

01-09-2021

Đà Nẵng

70−82

Khánh Hòa

91−47

Thứ ba

31-08-2021

Đắc Lắc

57−04

Quảng Nam

83−32

Thứ hai

30-08-2021

Phú Yên

34−25

Chủ nhật

29-08-2021

Khánh Hòa

40−14

Kon Tum

26−79

Thứ sáu

27-08-2021

Gia Lai

54−19

Ninh Thuận

60−11

Thứ năm

26-08-2021

Thứ tư

25-08-2021

Đà Nẵng

76−38

Khánh Hòa

36−01

Thứ ba

24-08-2021

Đắc Lắc

27−99

Quảng Nam

75−11

Thứ hai

23-08-2021

Phú Yên

22−68

Chủ nhật

22-08-2021

Khánh Hòa

65−54

Kon Tum

52−79

Thứ bảy

21-08-2021

Đắc Nông

12−08

Thứ sáu

20-08-2021

Gia Lai

28−49

Ninh Thuận

70−30

Thứ năm

19-08-2021

Thứ tư

18-08-2021

Khánh Hòa

31−57

Thứ ba

17-08-2021

Đắc Lắc

63−91

Quảng Nam

18−48

Thứ hai

16-08-2021

Phú Yên

56−48

Chủ nhật

15-08-2021

Khánh Hòa

82−97

Kon Tum

24−85

Thứ bảy

14-08-2021

Đà Nẵng

32−18

Đắc Nông

97−38

Thứ sáu

13-08-2021

Gia Lai

28−12

Ninh Thuận

86−09

Thứ năm

12-08-2021

Thứ hai

09-08-2021

Phú Yên

07−50

Thứ sáu

06-08-2021

Gia Lai

85−16

Thứ năm

05-08-2021

Thứ ba

03-08-2021

Quảng Nam

19−73

Thứ sáu

30-07-2021

Gia Lai

59−76

Ninh Thuận

10−97

Thứ năm

29-07-2021

Thứ ba

27-07-2021

Quảng Nam

06−74

Thứ hai

26-07-2021

Phú Yên

19−30

Chủ nhật

25-07-2021

Khánh Hòa

62−90

Kon Tum

32−06

Thứ bảy

24-07-2021

Đà Nẵng

65−98

Đắc Nông

65−13

Thứ sáu

23-07-2021

Gia Lai

33−46

Ninh Thuận

98−54

Thứ năm

22-07-2021

Thứ tư

21-07-2021

Đà Nẵng

44−83

Khánh Hòa

71−28

Thứ ba

20-07-2021

Đắc Lắc

43−81

Quảng Nam

78−52

Thứ hai

19-07-2021

Phú Yên

06−19

Chủ nhật

18-07-2021

Khánh Hòa

15−74

Kon Tum

72−57

Thứ bảy

17-07-2021

Đà Nẵng

75−83

Đắc Nông

38−14

Thứ sáu

16-07-2021

Gia Lai

64−90

Ninh Thuận

17−85

Thứ năm

15-07-2021

Thứ tư

14-07-2021

Đà Nẵng

75−73

Khánh Hòa

47−67

Thứ ba

13-07-2021

Đắc Lắc

16−12

Quảng Nam

68−54

Thứ hai

12-07-2021

Phú Yên

50−56

Chủ nhật

11-07-2021

Khánh Hòa

38−19

Kon Tum

91−36

Thứ bảy

10-07-2021

Đà Nẵng

58−79

Đắc Nông

70−87

Thứ sáu

09-07-2021

Gia Lai

65−77

Ninh Thuận

23−23

Thứ năm

08-07-2021

Thứ tư

07-07-2021

Đà Nẵng

30−53

Khánh Hòa

23−64

Thứ ba

06-07-2021

Đắc Lắc

57−14

Quảng Nam

66−30

Thứ hai

05-07-2021

Phú Yên

98−99

Chủ nhật

04-07-2021

Khánh Hòa

93−38

Kon Tum

42−59

Thứ bảy

03-07-2021

Đà Nẵng

00−51

Đắc Nông

41−65

Thứ sáu

02-07-2021

Gia Lai

40−59

Ninh Thuận

31−96

Thứ năm

01-07-2021

Thứ tư

30-06-2021

Đà Nẵng

66−44

Khánh Hòa

53−06

Thứ ba

29-06-2021

Đắc Lắc

99−82

Quảng Nam

34−66

Thứ hai

28-06-2021

Phú Yên

97−46

Chủ nhật

27-06-2021

Khánh Hòa

16−81

Kon Tum

19−07

Thứ bảy

26-06-2021

Đà Nẵng

57−67

Đắc Nông

80−03

Thứ sáu

25-06-2021

Gia Lai

79−03

Ninh Thuận

42−53

Thứ năm

24-06-2021

Thứ tư

23-06-2021

Đà Nẵng

35−55

Khánh Hòa

75−95

Thứ ba

22-06-2021

Đắc Lắc

43−81

Quảng Nam

57−55

Thứ hai

21-06-2021

Phú Yên

75−97

Chủ nhật

20-06-2021

Khánh Hòa

02−58

Kon Tum

29−21

Thứ bảy

19-06-2021

Đà Nẵng

67−17

Đắc Nông

31−58

Thứ sáu

18-06-2021

Gia Lai

29−15

Ninh Thuận

00−29

Thứ năm

17-06-2021

Thứ tư

16-06-2021

Đà Nẵng

47−87

Khánh Hòa

97−37

Thứ ba

15-06-2021

Đắc Lắc

66−71

Quảng Nam

30−41

Thứ hai

14-06-2021

Phú Yên

47−73

Chủ nhật

13-06-2021

Khánh Hòa

68−70

Kon Tum

94−47

Thứ bảy

12-06-2021

Đà Nẵng

93−60

Đắc Nông

63−28

Thứ sáu

11-06-2021

Gia Lai

44−16

Ninh Thuận

62−28

Thứ năm

10-06-2021

Thứ tư

09-06-2021

Đà Nẵng

43−93

Khánh Hòa

18−89

Thứ ba

08-06-2021

Đắc Lắc

94−43

Quảng Nam

98−91

Thứ hai

07-06-2021

Phú Yên

58−12

Chủ nhật

06-06-2021

Khánh Hòa

67−57

Kon Tum

97−71

Thứ bảy

05-06-2021

Đà Nẵng

11−15

Đắc Nông

54−73

Thứ sáu

04-06-2021

Gia Lai

95−42

Ninh Thuận

04−06

Thứ năm

03-06-2021

Thứ tư

02-06-2021

Đà Nẵng

98−39

Khánh Hòa

45−22

Thứ ba

01-06-2021

Đắc Lắc

53−73

Quảng Nam

94−00

Thứ hai

31-05-2021

Phú Yên

46−95

Chủ nhật

30-05-2021

Khánh Hòa

23−52

Kon Tum

84−61

Thứ bảy

29-05-2021

Đà Nẵng

57−24

Đắc Nông

86−99

Thứ sáu

28-05-2021

Gia Lai

76−40

Ninh Thuận

57−41

Thứ năm

27-05-2021

Thứ tư

26-05-2021

Đà Nẵng

37−56

Khánh Hòa

32−10

Thứ ba

25-05-2021

Đắc Lắc

08−52

Quảng Nam

28−90

Thứ hai

24-05-2021

Phú Yên

83−26

Chủ nhật

23-05-2021

Khánh Hòa

98−62

Kon Tum

26−27

Thứ bảy

22-05-2021

Đà Nẵng

81−01

Đắc Nông

56−70

Thứ sáu

21-05-2021

Gia Lai

05−34

Ninh Thuận

75−63

Thứ năm

20-05-2021

Thứ tư

19-05-2021

Đà Nẵng

15−70

Khánh Hòa

32−42

Thứ ba

18-05-2021

Đắc Lắc

32−68

Quảng Nam

13−60

Thứ hai

17-05-2021

Phú Yên

83−06

Chủ nhật

16-05-2021

Khánh Hòa

79−62

Kon Tum

06−36

Thứ bảy

15-05-2021

Đà Nẵng

11−16

Đắc Nông

20−81

Thứ sáu

14-05-2021

Gia Lai

00−02

Ninh Thuận

55−54

Thứ năm

13-05-2021

Thứ tư

12-05-2021

Đà Nẵng

57−90

Khánh Hòa

15−22

Thứ ba

11-05-2021

Đắc Lắc

86−71

Quảng Nam

88−00

Thứ hai

10-05-2021

Phú Yên

06−60

Chủ nhật

09-05-2021

Khánh Hòa

54−27

Kon Tum

50−32

Thứ bảy

08-05-2021

Đà Nẵng

24−16

Đắc Nông

82−57

Thứ sáu

07-05-2021

Gia Lai

93−08

Ninh Thuận

23−82

Thứ năm

06-05-2021

Thứ tư

05-05-2021

Đà Nẵng

10−69

Khánh Hòa

89−01

Thứ ba

04-05-2021

Đắc Lắc

16−02

Quảng Nam

87−11

Thứ hai

03-05-2021

Phú Yên

72−88

Chủ nhật

02-05-2021

Khánh Hòa

64−25

Kon Tum

10−34

Thứ bảy

01-05-2021

Đà Nẵng

53−27

Đắc Nông

22−61

Thứ sáu

30-04-2021

Gia Lai

06−05

Ninh Thuận

05−04

Thứ năm

29-04-2021

Thứ tư

28-04-2021

Đà Nẵng

51−22

Khánh Hòa

59−43

Thứ ba

27-04-2021

Đắc Lắc

50−09

Quảng Nam

57−17

Thứ hai

26-04-2021

Phú Yên

65−13

Chủ nhật

25-04-2021

Khánh Hòa

90−68

Kon Tum

95−17

Thứ bảy

24-04-2021

Đà Nẵng

87−65

Đắc Nông

80−15

Thứ sáu

23-04-2021

Gia Lai

76−94

Ninh Thuận

30−18

Thứ năm

22-04-2021

Thứ tư

21-04-2021

Đà Nẵng

24−78

Khánh Hòa

87−24

Thứ ba

20-04-2021

Đắc Lắc

18−92

Quảng Nam

08−79

Thứ hai

19-04-2021

Phú Yên

17−89

Chủ nhật

18-04-2021

Khánh Hòa

51−76

Kon Tum

33−30

Thứ bảy

17-04-2021

Đà Nẵng

19−91

Đắc Nông

65−60

Thứ sáu

16-04-2021

Gia Lai

09−61

Ninh Thuận

71−27

Thứ năm

15-04-2021

Thứ tư

14-04-2021

Đà Nẵng

14−78

Khánh Hòa

99−07

Thứ ba

13-04-2021

Đắc Lắc

94−50

Quảng Nam

00−00

Thứ hai

12-04-2021

Phú Yên

39−88

Chủ nhật

11-04-2021

Khánh Hòa

33−94

Kon Tum

59−93

Thứ bảy

10-04-2021

Đà Nẵng

52−01

Đắc Nông

97−71

Thứ sáu

09-04-2021

Gia Lai

94−80

Ninh Thuận

59−70

Thứ năm

08-04-2021

Thứ tư

07-04-2021

Đà Nẵng

04−97

Khánh Hòa

66−53

Thứ ba

06-04-2021

Đắc Lắc

61−85

Quảng Nam

74−12

Thứ hai

05-04-2021

Phú Yên

47−88

Chủ nhật

04-04-2021

Khánh Hòa

91−17

Kon Tum

61−29

Thứ bảy

03-04-2021

Đà Nẵng

39−32

Đắc Nông

99−69

Thứ sáu

02-04-2021

Gia Lai

27−09

Ninh Thuận

60−76

Thứ năm

01-04-2021

Thứ tư

31-03-2021

Đà Nẵng

19−25

Khánh Hòa

42−83

Thứ ba

30-03-2021

Đắc Lắc

98−88

Quảng Nam

94−30

Thứ hai

29-03-2021

Phú Yên

24−25

Chủ nhật

28-03-2021

Khánh Hòa

04−68

Kon Tum

21−77

Thứ bảy

27-03-2021

Đà Nẵng

90−69

Đắc Nông

56−58

Thứ sáu

26-03-2021

Gia Lai

86−47

Ninh Thuận

12−21

Thứ năm

25-03-2021

Thứ tư

24-03-2021

Đà Nẵng

89−13

Khánh Hòa

40−48

Thứ ba

23-03-2021

Đắc Lắc

60−84

Quảng Nam

99−71

Thứ hai

22-03-2021

Phú Yên

72−97

Chủ nhật

21-03-2021

Khánh Hòa

17−22

Kon Tum

63−35

Thứ bảy

20-03-2021

Đà Nẵng

27−44

Đắc Nông

22−11

Thứ sáu

19-03-2021

Gia Lai

50−44

Ninh Thuận

12−04

Thứ năm

18-03-2021

Thứ tư

17-03-2021

Đà Nẵng

46−23

Khánh Hòa

91−79

Thứ ba

16-03-2021

Đắc Lắc

96−65

Quảng Nam

79−38

Thứ hai

15-03-2021

Phú Yên

12−63

Chủ nhật

14-03-2021

Khánh Hòa

34−33

Kon Tum

45−84

Thứ bảy

13-03-2021

Đà Nẵng

03−57

Đắc Nông

28−53

Thứ sáu

12-03-2021

Gia Lai

50−48

Ninh Thuận

72−10

Thứ năm

11-03-2021

Thứ tư

10-03-2021

Đà Nẵng

16−82

Khánh Hòa

29−14

Thứ ba

09-03-2021

Đắc Lắc

96−76

Quảng Nam

60−78

Thứ hai

08-03-2021

Phú Yên

40−29

Chủ nhật

07-03-2021

Khánh Hòa

92−20

Kon Tum

98−84

Thứ bảy

06-03-2021

Đà Nẵng

56−50

Đắc Nông

96−14

Thứ sáu

05-03-2021

Gia Lai

79−92

Ninh Thuận

31−33

Thứ năm

04-03-2021

Thứ tư

03-03-2021

Đà Nẵng

04−73

Khánh Hòa

76−79

Thứ ba

02-03-2021

Đắc Lắc

67−14

Quảng Nam

97−67

Thứ hai

01-03-2021

Phú Yên

11−23

Chủ nhật

28-02-2021

Khánh Hòa

38−65

Kon Tum

76−59

Thứ bảy

27-02-2021

Đà Nẵng

76−85

Đắc Nông

22−51

Thứ sáu

26-02-2021

Gia Lai

69−72

Ninh Thuận

87−14

Thứ năm

25-02-2021

Thứ tư

24-02-2021

Đà Nẵng

85−51

Khánh Hòa

48−73

Thứ ba

23-02-2021

Đắc Lắc

01−95

Quảng Nam

11−36

Thứ hai

22-02-2021

Phú Yên

92−85

Chủ nhật

21-02-2021

Khánh Hòa

89−29

Kon Tum

42−92

Thứ bảy

20-02-2021

Đà Nẵng

02−02

Đắc Nông

90−88

Thứ sáu

19-02-2021

Gia Lai

39−63

Ninh Thuận

30−72

Thứ năm

18-02-2021

Thứ tư

17-02-2021

Đà Nẵng

96−89

Khánh Hòa

36−50

Thứ ba

16-02-2021

Đắc Lắc

53−19

Quảng Nam

08−42

Thứ hai

15-02-2021

Phú Yên

22−77

Chủ nhật

14-02-2021

Khánh Hòa

20−78

Kon Tum

74−38

Thứ bảy

13-02-2021

Đà Nẵng

48−91

Đắc Nông

14−11

Thứ sáu

12-02-2021

Gia Lai

31−03

Ninh Thuận

07−33

Thứ năm

11-02-2021

Thứ tư

10-02-2021

Đà Nẵng

08−43

Khánh Hòa

75−81

Thứ ba

09-02-2021

Đắc Lắc

34−32

Quảng Nam

57−40

Thứ hai

08-02-2021

Phú Yên

13−64

Chủ nhật

07-02-2021

Khánh Hòa

64−57

Kon Tum

65−19

Thứ bảy

06-02-2021

Đà Nẵng

96−02

Đắc Nông

31−37

Thứ sáu

05-02-2021

Gia Lai

17−96

Ninh Thuận

00−14

Thứ năm

04-02-2021

Thứ tư

03-02-2021

Đà Nẵng

08−63

Khánh Hòa

78−46

Thứ ba

02-02-2021

Đắc Lắc

50−94

Quảng Nam

30−88

Thứ hai

01-02-2021

Phú Yên

50−41

Chủ nhật

31-01-2021

Khánh Hòa

74−72

Kon Tum

72−66

Thứ bảy

30-01-2021

Đà Nẵng

13−13

Đắc Nông

10−82

Thứ sáu

29-01-2021

Gia Lai

70−80

Ninh Thuận

77−68

Thứ năm

28-01-2021

Thứ tư

27-01-2021

Đà Nẵng

01−97

Khánh Hòa

57−91

Thứ ba

26-01-2021

Đắc Lắc

45−40

Quảng Nam

61−89

Thứ hai

25-01-2021

Phú Yên

42−88

Chủ nhật

24-01-2021

Khánh Hòa

75−50

Kon Tum

00−48

Thứ bảy

23-01-2021

Đà Nẵng

81−82

Đắc Nông

25−84

Thứ sáu

22-01-2021

Gia Lai

80−09

Ninh Thuận

22−93

Thứ năm

21-01-2021

Thứ tư

20-01-2021

Đà Nẵng

29−52

Khánh Hòa

19−02

Thứ ba

19-01-2021

Đắc Lắc

03−58

Quảng Nam

79−11

Thứ hai

18-01-2021

Phú Yên

88−89

Chủ nhật

17-01-2021

Khánh Hòa

97−07

Kon Tum

12−48

Thứ bảy

16-01-2021

Đà Nẵng

42−37

Đắc Nông

38−78

Thứ sáu

15-01-2021

Gia Lai

09−78

Ninh Thuận

36−40

Thứ năm

14-01-2021

Thứ tư

13-01-2021

Đà Nẵng

58−10

Khánh Hòa

89−16

Thứ ba

12-01-2021

Đắc Lắc

79−91

Quảng Nam

91−36

Thứ hai

11-01-2021

Phú Yên

26−03

Chủ nhật

10-01-2021

Khánh Hòa

81−21

Kon Tum

97−22

Thứ bảy

09-01-2021

Đà Nẵng

22−10

Đắc Nông

29−62

Thứ sáu

08-01-2021

Gia Lai

43−18

Ninh Thuận

06−02

Thứ năm

07-01-2021

Thứ tư

06-01-2021

Đà Nẵng

81−01

Khánh Hòa

50−23

Thứ ba

05-01-2021

Đắc Lắc

39−48

Quảng Nam

90−52

Thứ hai

04-01-2021

Phú Yên

45−82

Chủ nhật

03-01-2021

Khánh Hòa

42−64

Kon Tum

26−20

Thứ sáu

01-01-2021

Gia Lai

06−42

Ninh Thuận

11−02

Thứ năm

31-12-2020

Thứ tư

30-12-2020

Đà Nẵng

59−10

Khánh Hòa

31−16

Thứ ba

29-12-2020

Đắc Lắc

46−03

Quảng Nam

79−53

Thứ hai

28-12-2020

Phú Yên

92−46

Chủ nhật

27-12-2020

Khánh Hòa

16−82

Kon Tum

24−00

Thứ bảy

26-12-2020

Đà Nẵng

15−39

Đắc Nông

24−44

Thứ sáu

25-12-2020

Gia Lai

30−95

Ninh Thuận

26−11

Thứ năm

24-12-2020

Thứ tư

23-12-2020

Đà Nẵng

29−89

Khánh Hòa

45−96

Thứ ba

22-12-2020

Đắc Lắc

02−50

Quảng Nam

02−18

Thứ hai

21-12-2020

Phú Yên

13−85

Chủ nhật

20-12-2020

Khánh Hòa

21−66

Kon Tum

28−89

Thứ bảy

19-12-2020

Đà Nẵng

87−84

Đắc Nông

26−71

Thứ sáu

18-12-2020

Gia Lai

86−64

Ninh Thuận

79−35

Thứ năm

17-12-2020

Thứ tư

16-12-2020

Đà Nẵng

33−89

Khánh Hòa

31−82

Thứ ba

15-12-2020

Đắc Lắc

35−16

Quảng Nam

30−50

Thứ hai

14-12-2020

Phú Yên

00−39

Chủ nhật

13-12-2020

Khánh Hòa

49−73

Kon Tum

02−75

Thứ bảy

12-12-2020

Đà Nẵng

07−31

Đắc Nông

63−77

Thứ sáu

11-12-2020

Gia Lai

38−93

Ninh Thuận

84−35

Thứ năm

10-12-2020

Thứ tư

09-12-2020

Đà Nẵng

52−90

Khánh Hòa

68−52

Thứ ba

08-12-2020

Đắc Lắc

04−32

Quảng Nam

58−17

Thứ hai

07-12-2020

Phú Yên

77−29

Chủ nhật

06-12-2020

Khánh Hòa

22−28

Kon Tum

08−96

Thứ bảy

05-12-2020

Đà Nẵng

31−23

Đắc Nông

26−86

Thứ sáu

04-12-2020

Gia Lai

08−59

Ninh Thuận

37−78

Thứ năm

03-12-2020

Thứ tư

02-12-2020

Đà Nẵng

78−27

Khánh Hòa

04−65

Thứ ba

01-12-2020

Đắc Lắc

66−44

Quảng Nam

19−74

Thứ hai

30-11-2020

Phú Yên

55−78

Chủ nhật

29-11-2020

Khánh Hòa

93−48

Kon Tum

90−72

Thứ bảy

28-11-2020

Đà Nẵng

42−20

Đắc Nông

66−02

Thứ sáu

27-11-2020

Gia Lai

51−41

Ninh Thuận

68−50

Thứ năm

26-11-2020

Thứ tư

25-11-2020

Đà Nẵng

44−66

Khánh Hòa

20−44

Thứ ba

24-11-2020

Đắc Lắc

73−55

Quảng Nam

17−19

Thứ hai

23-11-2020

Phú Yên

77−67

Chủ nhật

22-11-2020

Khánh Hòa

40−00

Kon Tum

22−82

Thứ bảy

21-11-2020

Đà Nẵng

46−94

Đắc Nông

20−05

Thứ sáu

20-11-2020

Gia Lai

69−25

Ninh Thuận

94−18

Thứ năm

19-11-2020

Thứ tư

18-11-2020

Đà Nẵng

89−15

Khánh Hòa

39−98

Thứ ba

17-11-2020

Đắc Lắc

67−71

Quảng Nam

38−24

Thứ hai

16-11-2020

Phú Yên

53−65

Chủ nhật

15-11-2020

Khánh Hòa

21−32

Kon Tum

29−28

Thứ bảy

14-11-2020

Đà Nẵng

38−69

Đắc Nông

18−68

Thứ sáu

13-11-2020

Gia Lai

98−21

Ninh Thuận

43−58

Thứ năm

12-11-2020

Thứ tư

11-11-2020

Đà Nẵng

65−02

Khánh Hòa

45−11

Thứ ba

10-11-2020

Đắc Lắc

87−97

Quảng Nam

92−99

Thứ hai

09-11-2020

Phú Yên

75−28

Chủ nhật

08-11-2020

Khánh Hòa

14−99

Kon Tum

43−22

Thứ bảy

07-11-2020

Đà Nẵng

10−75

Đắc Nông

97−83

Thứ sáu

06-11-2020

Gia Lai

37−02

Ninh Thuận

91−30

Thứ năm

05-11-2020

Thứ tư

04-11-2020

Đà Nẵng

90−86

Khánh Hòa

31−90

Thứ ba

03-11-2020

Đắc Lắc

92−09

Quảng Nam

05−50

Thứ hai

02-11-2020

Phú Yên

24−44

Chủ nhật

01-11-2020

Khánh Hòa

51−94

Kon Tum

85−05

Thứ bảy

31-10-2020

Đắc Nông

45−70

Đà Nẵng

88−80

Thứ sáu

30-10-2020

Gia Lai

23−82

Ninh Thuận

42−99

Thứ năm

29-10-2020

Thứ tư

28-10-2020

Đà Nẵng

99−38

Khánh Hòa

51−81

Thứ ba

27-10-2020

Đắc Lắc

39−18

Quảng Nam

50−50

Thứ hai

26-10-2020

Phú Yên

06−97

Chủ nhật

25-10-2020

Khánh Hòa

59−15

Kon Tum

47−33

Thứ bảy

24-10-2020

Đà Nẵng

62−89

Đắc Nông

27−71

Thứ sáu

23-10-2020

Gia Lai

58−21

Ninh Thuận

29−42

Thứ năm

22-10-2020

Thứ tư

21-10-2020

Đà Nẵng

35−61

Khánh Hòa

74−05

Thứ ba

20-10-2020

Đắc Lắc

73−80

Quảng Nam

19−39

Thứ hai

19-10-2020

Phú Yên

54−41

Chủ nhật

18-10-2020

Khánh Hòa

23−60

Kon Tum

67−46

Thứ bảy

17-10-2020

Đà Nẵng

92−80

Đắc Nông

95−27

Thứ sáu

16-10-2020

Gia Lai

58−17

Ninh Thuận

50−12

Thứ năm

15-10-2020

Thứ tư

14-10-2020

Đà Nẵng

23−84

Khánh Hòa

73−11

Thứ ba

13-10-2020

Đắc Lắc

43−70

Quảng Nam

71−45

Thứ hai

12-10-2020

Phú Yên

17−93

Chủ nhật

11-10-2020

Khánh Hòa

05−57

Kon Tum

06−39

Thứ bảy

10-10-2020

Đà Nẵng

69−89

Đắc Nông

05−26

Thứ sáu

09-10-2020

Gia Lai

70−92

Ninh Thuận

54−30

Thứ năm

08-10-2020

Thứ tư

07-10-2020

Đà Nẵng

49−22

Khánh Hòa

57−88

Thứ ba

06-10-2020

Đắc Lắc

92−62

Quảng Nam

40−64

Thứ hai

05-10-2020

Phú Yên

32−96

Chủ nhật

04-10-2020

Khánh Hòa

22−70

Kon Tum

54−51